• SD NEGERI CIOMAS 02
  • Cerdas - Berkarakter - Terampil - Beriman
#DIMENSI PELAJAR PANCASILA
6 Dimensi Profil Pelajar Pancasila
6 Dimensi Profil Pelajar Pancasila

6 Ruang lingkup atau dimensi pelajar pancasila merupakan pelajar yang Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; Berkebhinekaan Global; Gotong ro

20/08/2022 06:28 - Oleh Pak Nurdin - Dilihat 510 kali
piala88 cendana777 elangwon elangwin slot thailand